KozijnenKun je het kozijntype kiezen, dan zijn bij dragende wanden verdiepingshoge kozijnen aan te bevelen. Kies je voor een borstwering, dilateer die dan ten minste aan één zijde. Dit in verband met een mogelijk verschil in spanning tussen de wand onder en naast het kozijn. Boven het kozijn toegepaste blokken moeten worden ondersteund met Ytong lateien. De lateien moeten aan tenminste één zijde glijdend worden opgelegd op dpc-­folie en worden gedilateerd. De cellen­ betonnen lateien kunnen ook worden gebruikt ten behoeve van de ondersteuning van vloeren en daken boven openingen.

DilaterenHet plaatsen van raam­ en deurkozijnen in een binnen­ spouwblad, binnenwand, brandwerende scheidingswand en gevel van cellenbeton vraagt wat betreft het aanbrengen van dilataties bijzondere aandacht. Als er sprake is van verdiepingshoge kozijnen, gelden die (en hun

aansluitingen) als dilatatievoeg. Kozijnen die kleiner zijn dan de wandhoogte, moeten ten minste aan één zijde worden gedilateerd. De voeg zet zich boven en ook eventueel onder het kozijn door. Afhankelijk van de grootte van het kozijn en de hoogte van de borstwering moeten soms aan beide zijden dilataties worden aangebracht. De latei die zich boven het kozijn bevindt, moet aan de zijde van de dilatatie glijdend worden opgelegd. Dit betekent dat de latei daar niet wordt gelijmd, maar op dpc-­folie komt te liggen. Bij brede kozijnen is het verstandig dit aan beide zijden van de latei te doen.

Een dilatatievoeg moet 10 millimeter breed zijn en wordt over de gehele dikte van de wand gevuld met montageschuim. Bij brandwerende scheidingswanden moet brandwerend schuim worden gebruikt.

Wanden van Ytong blokken moeten in alle gevallen worden verankerd aan het kozijn. Dit gebeurt met 3 kozijnankers per stijl.

Let op!

Bij brandwerende scheidingswanden van Ytong blokken moeten brandwerende kozijnen en deuren worden gebruikt zodat de hoge brandwerendheid van de Ytong wand niet verloren gaat.

LateienXella beschikt over een uitgebreid pakket lateien. De samenstelling en afmetingen van de lateien zijn afgestemd op die van andere cellenbetonnen producten, wat de verwer­

king ervan vergemakkelijkt. Daarnaast kan dit product, bijvoorbeeld om koudebruggen te voorkomen, ook worden toegepast in niet-cellenbetonnen constructies.

Een latei is een draagbalk die dient als horizontale overspanning boven een deur­, venster­ of schoorsteenopening. We onderscheiden dragende en niet­-dragende lateien. De functie van een dragende latei is het opvangen van het gewicht van het muurdeel dat zich boven het te overspannen bouwdeel bevindt. Ook worden lateien gebruikt om het gewicht op te vangen van een eventueel bovenliggende vloer. Niet­-dragende lateien hebben slechts de functie van vulstuk, waarbij de wapening geen rol van betekenis speelt. Door de grote afmetingen kunnen lateien een opening in één keer over­ spannen, wat tijd bespaart. Ook zorgen ze ervoor dat het deur­ of raamkozijn vrij blijft van het bovenliggende bouwdeel.

Lateien worden toegepast als zogenoemde schoonwerk­ of vuil­ werklatei. De eerste blijft in het zicht en heeft daarmee ook een esthetische functie, terwijl een vuilwerklatei aan de zichtzijde met een ander materiaal wordt afgewerkt. In het geval van een cellenbetonnen latei kan dat bijvoorbeeld met een stuclaag.

  • In het werk gemonteerd is een Ytong latei goedkoper dan vele andere.
  • Eenvoudig te plaatsen doordat geen extra voorzieningen nodig zijn om koudebruggen te voorkomen.
  • Creatieve mogelijkheden door in dikte te variëren of de latei als (niet­-dragend) ornament toe te passen.

Xella heeft voor alle standaard lateien de maximaal toelaat­ bare belasting vastgesteld. Dat is noodzakelijk om te voor­ komen dat een latei doorbuigt of scheurt. In het ergste geval brengt de latei de belasting zelfs over op het onderliggende

constructiedeel. De sterkte van een latei is vanzelfsprekend niet alleen afhankelijk van de wapening, maar ook van de afmetingen, waarvan de overspanning in dit geval doorslaggevend is.