Eerste voorwaarde voor het maken van een dragende spouwmuur is dat de sterkte, stijfheid en stabiliteit van de wand zijn berekend. De dikte van dragende spouw- muren is minimaal 100 millimeter (gewichtsklasse G4/600). In de woningbouw wordt om redenen van onder meer sterkte en geluidsisolatie vaak 150 en 200 millimeter toegepast.

De detaillering van de onder- en bovenaansluitingen van dragende binnenspouwbladen op de vloer en het plafond is erg belangrijk. Vanwege de stabiliteit van de constructie is het noodzakelijk de blokken op de hoeken in verband aan te brengen. Bij plafond- en wandaansluitingen  worden de blokken direct tegen de wand en het plafond gelijmd. Dit is een belangrijk verschil met niet-dragende spouwmuren.

De vloeraansluiting is altijd op stelspecie. Gaat het om een spouwmuur op de begane grond, breng dan onder de specie een waterwerende folie aan.

Dit hoeft niet te gebeuren als de folie zich al tussen de fundering en de betonvloer bevindt. Ook het bovendetail is van belang. Breng in de bovenste lintvoeg en onder de vloeroplegging een laag Murfor voegwapening (type EFS/Z) aan. Om problemen te voorkomen bij het aanbrengen van leidingsleuven, moet de voegwapening minimaal 30 millimeter uit de kant worden geplaatst.

Bij dragende wanden gelden voor dilateren de volgende regels:

 • hanteer een afstand van 2 maal de wandhoogte (wand- lengte maximaal 8 meter).
 • bij hoeken alleen een dilatatie in de wand (niet in de hoek!) aanbrengen wanneer de wand langer is dan 1,5 meter. Je moet een dilatatievoeg 10 millimeter breed maken en over de gehele dikte van de wand vullen met montageschuim.

Alleen bij dilataties en kozijnen worden ankers aangebracht. Het gaat hierbij respectievelijk om 1 dilatatieanker per 3 lagen blokken en 3 kozijnankers per kozijnstijl.

Hou bij de oplegging van stalen balken en lateien op dragende binnenspouwbladen rekening met de zogenaamde oplegdruk van geconcentreerde  belastingen.

Op cellenbeton mag die maximaal 0,5 N/mm2; (gebruiks- belasting) bedragen. Hierbij geldt te allen tijde een minimale opleglengte van 100 millimeter en een maximale opleglengte van 300 millimeter. Is de belasting groter dan 0,5 N/mm2; , dan kan het oplegvlak met behulp van staal of beton eenvoudig worden vergroot. In een dergelijke situatie is het ook mogelijk gebruik te maken van een kolomconstructie.

stap voor stapMonteer de dragende binnen- spouwbladen als volgt:

 1. Maatvoer de wand en stel de metselprofielen.
 2. Plaats de eerste laag blokken op 15 millimeter stelspecie (zuiver vlak en waterpas aan de metseldraad); lijm de verticale voegen tussen de blokken.
 3. Lijm de volgende lagen vertand ten opzichte van de laag eronder.
 4. Hanteer de beschreven zij- en bovenaansluitingen en dilataties.
 5. Laat de muur circa drie dagen uitharden.
 6. Breng de sleuven voor eventuele (elektra)leidingen aan met een sleuvenfrees of-trekker.
 7. Werk de wand af met de ver- en afwerkingsproducten van Xella.

Informatie over de toepassing van lateien en kozijnen in dragende binnenspouwbladen vind je hier

Blokdikte

 • standaard: ? 100 mm (G4/600)
 • extra geluidwering: 100 mm G5/800

Hoeken in verband lijmen

Star inbouwen

Vloerdetail
Op stelspecie

Bovendetail
Voegwapening aanbrengen in de bovenste lintvoeg en onder de vloeroplegging

Dilateren

 • afstand 2 maal de wand-hoogte (< 8m)
 • bij hoeken: in wanden ? 1,5 meter